W dniu 21.09.2017 r.(czwartek) odbędzie sie zebranie z rodzicami:
- dla gimnazjum o godz. 17.00,
- dla szkoły podstawowej o godz. 18.00

Pedagog i psycholog

Pedagog szkolny, mgr Agnieszka Wyczółkowska Pedagog szkolny zajmuje się udzieleniem porad i wskazówek dotyczących rozwiązywania trudności na tle konfliktów z rówieśnikami oraz w danym środowisku. Organizuje pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego

Egzamin gimnazjalny

  Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: ‎ •    humanistycznej z zakresu

Kalendarz

L. p Temat uroczystości Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 1 Inauguracja roku szkolnego 2015/2016. Dorota Gołębiewska Dorota Frączak Krzysztof Dołowy Wrzesień 2 Święto pieczonego ziemniaka Danuta Dołowa Grażyna Sobczak Jarosław Makarewicz Wrzesień 3 Ślubowanie klas I gimnazjum Wychowawcy klas I Październik

Zebrania

Terminy zebrań z rodzicami uczniów klas gimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018 21.09.2017 r. – godz. 17.00 07.11.2017 r. – godz. 17.00 07.12.2017 r. – godz. 17.00 03.01.2018 r. – dzień otwarty od godz. 16.00 – do 17.00 11.01. 2018 r.

Historia szkoły

Początki szkolnictwa na terenie naszej miejscowości sięgają końca XVII w. Według wizytacji z 1700 roku przeprowadzonej przez Mateusza Dąbrowskiego z Kobyłki, od 1690 roku w Klembowie funkcjonowała szkółka parafialna. W 1830 roku gen. Franciszek Żymirski zorganizował tu szkółkę elementarną. Szkoła

Komunikaty

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY  >TUTAJ< KONTO BANKOWE (OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. M. GOTOWCA W KLEMBOWIE UL. FRANCISZKA ŻYMIRSKIEGO 68, 05-205 KLEMBÓW 66 1240 6074 1111 0000 4989 6147 Informujemy, że rekrutacja na rok szkolny 2017/2018