Historia szkoły

Początki szkolnictwa na terenie naszej miejscowości sięgają końca XVII w. Według wizytacji z 1700 roku przeprowadzonej przez Mateusza Dąbrowskiego z Kobyłki, od 1690 roku w Klembowie funkcjonowała szkółka parafialna. W 1830 roku gen. Franciszek Żymirski zorganizował tu szkółkę elementarną. Szkoła

Egzamin gimnazjalny

  Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: ‎ •    humanistycznej z zakresu

Przedszkole

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 1 września 2017 roku w Szkole Podstawowej w Klembowie zostały utworzone trzy oddziały przedszkolne. Obecnie mamy cztery oddziały, do których uczęszczają: 3-latki – GRUPA KOTKI, 3, 4 – latki – GRUPA BIEDRONKI, 4, 5 -latki – GRUPA SŁONECZKA

Zebrania

Terminy zebrań z rodzicami uczniów klas gimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018 21.09.2017 r. – godz. 17.00 07.11.2017 r. – godz. 17.00 07.12.2017 r. – godz. 17.00 03.01.2018 r. – dzień otwarty od godz. 16.00 – do 17.00 11.01. 2018 r.

Pedagog i psycholog

Pedagog szkolny zaprasza na indywidualne konsultacje uczniów i rodziców w następujących godzinach pracy: poniedziałek: 9.45-13.35; środa: 9.40-14.30; piątek: 8.45-12.40 Pedagog szkolny to osoba, która ma na celu uzupełnianie, pogłębianie i rozszerzanie działalności dydaktyczno – wychowawczej prowadzonej w szkole. Pedagog szkolny

Komunikaty

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY  >TUTAJ< KONTO BANKOWE (OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. M. GOTOWCA W KLEMBOWIE UL. FRANCISZKA ŻYMIRSKIEGO 68, 05-205 KLEMBÓW 66 1240 6074 1111 0000 4989 6147 Informujemy, że rekrutacja na rok szkolny 2017/2018