20161102_14071120161025_105722

Zostaliśmy nagrodzeni!!!


Rozwijając talenty naszych uczniów przygotowujemy wychowanków do różnorodnych konkursów szkolnych, gminnych,  powiatowych  i ogólnopolskich. Wyróżnić, tu należy ogólnopolską kampanię profilaktyczno – edukacyjną Zachowaj Trzeźwy Umysł”.  Uczniowie naszej szkoły od kilku lat biorą udział w konkursach wymienionej kampanii. Corocznie zdobywają w tych konkursach ciekawe nagrody. W minionym roku szkolnym wychowankowie brali udział w konkursie plastyczno – literackim pt. 

 

czytaj

Pedagog i psycholog

Pedagog szkolny, mgr Agnieszka Wyczółkowska Pedagog szkolny zajmuje się udzieleniem porad i wskazówek dotyczących rozwiązywania trudności na tle konfliktów z rówieśnikami oraz w danym środowisku. Organizuje pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego

Egzamin gimnazjalny

  Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: ‎ •    humanistycznej z zakresu

Kalendarz

L. p Temat uroczystości Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 1 Inauguracja roku szkolnego 2015/2016. Dorota Gołębiewska Dorota Frączak Krzysztof Dołowy Wrzesień 2 Święto pieczonego ziemniaka Danuta Dołowa Grażyna Sobczak Jarosław Makarewicz Wrzesień 3 Ślubowanie klas I gimnazjum Wychowawcy klas I Październik

Zebrania

Terminy zebrań z Rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Klembowie w roku szkolnym 2016/2017 • 19.09.2016 r. – godz. 18.00 • 09.11.2016 r. – godz. 18.00 • 15.12.2016 r. – godz. 18.00 • 13.01.2017 r. – dzień otwarty od godz. 16.00

Historia szkoły

Początki szkolnictwa na terenie naszej miejscowości sięgają końca XVII w. Według wizytacji z 1700 roku przeprowadzonej przez Mateusza Dąbrowskiego z Kobyłki, od 1690 roku w Klembowie funkcjonowała szkółka parafialna. W 1830 roku gen. Franciszek Żymirski zorganizował tu szkółkę elementarną. Szkoła

Komunikaty

Klembów dn.29.08.2016r. Dyrektor Zespołu Szkół w Klembowie informuje, że inauguracja roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się dnia 1 września 2016 r o godz. 9 00 – dla uczniów Szkoły Podstawowej o godz. 1100 – dla uczniów Gimnazjum Rozpoczęcie roku szkolnego poprzedzą